Gminna Biblioteka
Publiczna
w Żegocinie

Żegocina 378, 32-731 Żegocina
telefon 14 613 22 03

Czcionka: A A A

Kontrast: kontrast

Wyszukaj

Regulamin Biblioteki

Regulamin korzystania z wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów ma charakter powszechny.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się do biblioteki powinien:
  • okazać dowód osobisty, legitymacje szkolną lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem
   i numerem PESEL.
  • złożyć podpis na karcie czytelnika zobowiązujący  do przestrzegania regulaminu wypożyczalni.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają, zgodnie z przepisami prawa, rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić bibliotekę o zmianie adresu zamieszkania
  i szkoły.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

§ 2. WYPOŻYCZENIA

 1. Wypożyczyć  można  jednorazowo 10 książek / więcej za zgodą bibliotekarza.
 2. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca z możliwością prolongaty na prośbę czytelnika.
 3. Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
 4. Z księgozbioru podręcznego i  zbiorów regionalnych korzysta się tylko na miejscu,  na zewnątrz tylko za zgodą kierownika biblioteki .

§ 3. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik przetrzymujący książki ponad termin określony w § 2 pkt. 2 otrzymuje upomnienie pisemne bądź automatycznie wysyłane przez system biblioteczny na swoją pocztę elektroniczną.

§ 4. POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik odpowiada za zniszczone książki wynikłe poza biblioteką.
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zniszczoną lub zagubioną książkę.
 3. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem.

§ 5. PORADY I INFORMACJE

 1. Użytkownik biblioteki może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury i zestawień potrzebnej literatury oraz wskazówki co do sposobu pracy
    z książką.
 2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania informacji teleadresowych o innych bibliotekach w naszym środowisku.

§  6. ŻYCZENIA I ZAŻALENIA CZYTELNIKÓW

 1. Wszystkie życzenia i zażalenia należy kierować do kierownika  biblioteki według ustalonych godzin pracy.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji  kierownika  czasowo pozbawiony prawa korzystania
  z wypożyczalni.
 2. W  sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem  prawo decyzji przysługuje kierownikowi biblioteki.

Żegocina, dnia 1 grudnia 2016 r.

Katalog online


mak+.png


Nowości w naszych
zbiorach

ksiazka1.jpg

Kate Atkinson
Zagadki przeszłości

Poprzedni
Następny

ksiazka

Zaproponuj zakup
książki


szukam książki

polona

bibliotekanarodowa.jpg


instagram-nowa-ikona_1057-2227.jpg

bip-na-www.png

1200px-Facebook_f_logo_(2019).svg.png

ACADEMICA900.png

Do góry